ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประช..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน599 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:35:33

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน476 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:30:21

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เดินท..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน398 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:27:28

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และจัดขบวนแห่พุ่มผ้าป่ามหากุศลรอบโรงเรียนฯไปยั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน788 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-14 21:43:16

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน439 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-14 21:41:23

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงาน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับโ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:50:59

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล "แชลเลนจ์เดย์"

ในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเลาขวัญ จัดโคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน592 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:44:46

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วันที่ 13 พฤษภาคม  2559  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:38:10

กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการสอบคัด..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน2240 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:31:28

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:24:02

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง