ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559  โดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาทพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเลาขวัญร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน713 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-13 22:38:38

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปี..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน591 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-22 20:47:06

เปิดบ้านวิชาการ(open House) 58

เปิดบ้านวิชาการ(open House) 58

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ(open House) ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน667 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 11:39:56

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง เป็นประธานกล่าวเปิดกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่าย..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1091 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-01 22:27:35

งานวันครู 16 ม.ค. 59

งานวันครู 16 ม.ค. 59

ในวันที่ 16  มกราคม 2559 ผอ.สุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  ศาลาร่วมใจ 49 โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน555 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 15:07:06

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู  ครั้งที่  ๖๐  พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผอ.สุริยะ   จันทร์สนอง  นำคณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการบำเพ็ญตน การตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและรักษาชื่อเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1186 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-12 12:58:47

สังสรรค์ปีใหม่ รวมใจคุณครู

สังสรรค์ปีใหม่ รวมใจคุณครู

ในวันที่ 6 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งมี นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดให้มีกิจก..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน628 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-07 13:56:13

กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า Celebrating Towards Economic Communlty "กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-31 08:54:34

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน551 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-31 08:45:55

Merry X'mas 2558

Merry X'mas 2558

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียน ในวันที่ 3..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน474 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-31 08:40:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง