ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน384 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-14 21:41:23

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงาน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับโ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:50:59

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล "แชลเลนจ์เดย์"

ในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเลาขวัญ จัดโคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:44:46

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วันที่ 13 พฤษภาคม  2559  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:38:10

กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการสอบคัด..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน2119 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:31:28

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน325 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:24:02

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสู่นโยบาย "ลดเวลาเรียน  เพิ่ม..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน584 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-01 15:17:35

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประมวลภาพวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559  และทดสอบทักษะการการอ่าน การเขียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน830 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-01 15:10:57

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ   โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  ในการประเมินคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน5121 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-01 15:05:46

รับสมัครนักเรียนใหม่  ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559

20-24 มีนาคม 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559  โดยมีนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวณิชชยา แสงสว่าง &nbs..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน869 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-01 14:57:00

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง