ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมไ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 12:39:30

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน580 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-16 13:10:10

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน2360 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-16 12:58:23

รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (ห้องสมุดในลักษณะ 3 ดี) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยจัดกระบว..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน681 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 14:12:16

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน398 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 13:58:35

ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-30 12:46:44

กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1057 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-20 21:30:05

กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”

เมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน865 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-14 08:49:33

กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน544 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 14:24:07

กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน675 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-27 12:41:00

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง