ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

มอบเกียรติบัตรนักเรียนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มอบเกียรติบัตรนักเรียนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบให้ นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น ระหว..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:32:47

การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู (ตัวแทน 8 กิจกรรม) และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญรา..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน448 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:21:45

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับเจ้..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:19:58

ประชุมรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

ประชุมรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:18:20

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติด ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติด ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:38:04

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประช..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน511 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:35:33

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน406 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:30:21

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เดินท..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน336 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:27:28

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และจัดขบวนแห่พุ่มผ้าป่ามหากุศลรอบโรงเรียนฯไปยั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน677 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-14 21:43:16

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน375 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-14 21:41:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง