ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน”

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน532 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:52:09

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน434 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:49:33

โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัยใส”

โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัยใส”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส ” นำโดย นายสุริยะ   จันท..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:44:17

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน483 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:40:48

การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”

การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน434 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:01:10

กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา”

กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา”

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และค..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-12 16:30:52

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:09:22

กิจกรรม “เข้ารับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

กิจกรรม “เข้ารับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน695 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:05:50

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

มื่อวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 12:56:59

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน395 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 12:46:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง