ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560”

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน547 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 16:15:17

คณะกรรมการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

คณะกรรมการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-02 19:47:33

กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”

กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีอันเชิญธงไตรรงค์ เนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย นำ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน481 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-03 11:16:52

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลา..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน529 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 16:27:58

กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และว..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 15:00:44

โครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560”

โครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:56:37

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน”

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน504 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:52:09

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:49:33

โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัยใส”

โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัยใส”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส ” นำโดย นายสุริยะ   จันท..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน384 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:44:17

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:40:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง