ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

ประชุมรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

ประชุมรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน206 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-11 13:18:20

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติด ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติด ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน296 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:38:04

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประช..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:35:33

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน267 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:30:21

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เดินท..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 23:27:28

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และจัดขบวนแห่พุ่มผ้าป่ามหากุศลรอบโรงเรียนฯไปยั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-14 21:43:16

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-14 21:41:23

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงาน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับโ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน240 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:50:59

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล "แชลเลนจ์เดย์"

ในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเลาขวัญ จัดโคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน261 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:44:46

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วันที่ 13 พฤษภาคม  2559  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-29 23:38:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง