ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 15:34:20

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน475 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 15:31:35

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561”

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน448 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-25 19:52:29

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-25 19:50:57

กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”

กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้แก่ นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง เนื่องจากได้ย้าย..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-20 15:59:27

กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561”

กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญรา..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-20 15:57:28

กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561”

กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน308 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-20 15:56:12

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561”

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญรา..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-20 15:54:21

รับสมัครคัดเลือกบุคคลกรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลกรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง

รับสมัคร ระหว่างวันที่  7 - 12 มิถุนายน 2561

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-06 20:58:52

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเป็น..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน554 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-10 14:57:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง