ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:09:02

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:05:35

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:03:31

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน170 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-26 14:05:56

พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่

พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-26 14:04:25

ประกวดดนตรีสตริง

ประกวดดนตรีสตริง

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-26 14:03:20

กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด มัธยมศึกษาเกมส์

กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด มัธยมศึกษาเกมส์

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-20 13:01:11

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาทหาร

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาทหาร

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-20 12:59:03

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:10:40

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:07:17

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง