ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด มัธยมศึกษาเกมส์

กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด มัธยมศึกษาเกมส์

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-20 13:01:11

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาทหาร

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาทหาร

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-20 12:59:03

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:10:40

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:07:17

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:05:52

ขอศึกษาดูงาน ScQA

ขอศึกษาดูงาน ScQA

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:01:16

เกษียณเสมา มุทิตาที่ภาคภูมิ

เกษียณเสมา มุทิตาที่ภาคภูมิ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 11:15:19

ครูกษิณาลัย 63

ครูกษิณาลัย 63

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 11:13:29

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:49:35

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:48:02

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง