ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศ สพม.8 นำโดย นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน539 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-22 13:00:22

ค่ายพุทธบุตร ต่อต้านสิ่งเสพติด

ค่ายพุทธบุตร ต่อต้านสิ่งเสพติด

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร ต่อต้านสิ่งเสพติด" ปีการศึกษา 2559  โดยมีนายสาทิส  ภัทรพงษ์กาญจน์  ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-09 14:21:22

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24  พฤษภาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน660 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-25 16:43:42

ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน1474 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-21 16:40:37

มอบใบประกาศ ม.3 และ ม.6

มอบใบประกาศ ม.3 และ ม.6

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"  จัดงานปัจฉิม และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน1012 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-31 16:04:09

กิจกรรมน้องส่งพี่

กิจกรรมน้องส่งพี่

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน1381 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-29 14:11:48

เปิดบ้านวิชาการ

เปิดบ้านวิชาการ "Open House 2015"

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "Open Housr 2015" ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุม..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน1142 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-12 16:12:14

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวีระชัย  บุญอยู่

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่

คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวีระชีย  บุญอยู่  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ คนใหม่สู่รั้ว เขียว-เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน1376 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-16 11:35:12

มุทิตาจิต ผู้อำนวยการแสงอรุณ  ประสพกาญจน์

มุทิตาจิต ผู้อำนวยการแสงอรุณ ประสพกาญจน์

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อำนวยการแสงอรุณ  ประสพกาญจน์  ในการเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน1012 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-11 09:45:28

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเรียน 4 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน749 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-09 17:03:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง