ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) ระ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-31 13:45:09

พิธีทำบุญกลางแจ้ง

พิธีทำบุญกลางแจ้ง

                                                          ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-30 09:40:44

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 10:53:46

ภาพโครงการอบรม CPR to School

ภาพโครงการอบรม CPR to School

                         ภาพโครงการอบรม CPR to School                 ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-25 13:02:49

พิธีเปิดงานนิทรรศการ  สืบสานตามรอยพระจริยวัตร

พิธีเปิดงานนิทรรศการ สืบสานตามรอยพระจริยวัตร "เจ้าฟ้านักอ่าน" รัตน รักการอ่านสานสู่ฝัน

ภาพพิธีเปิดงานนิทรรศการ สืบสานตามรอยพระจริยวั..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-24 10:05:28

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน จากโรงเรียน เนกขัมวิทยา

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน จากโรงเรียน เนกขัมวิทยา

ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียน เนกขัมวิทยา ณ อาคารหอปร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-23 17:36:55

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ  สร้างพฤติกรรมเชิงบวกตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ สร้างพฤติกรรมเชิงบวกตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน320 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-22 09:46:23

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพพิธีเปิดและกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรต..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:18:18

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่2

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่2

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่2 ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน291 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-16 11:17:57

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน303 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-15 10:41:46

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง