ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

พิธีเปิดงานนิทรรศการ  สืบสานตามรอยพระจริยวัตร

พิธีเปิดงานนิทรรศการ สืบสานตามรอยพระจริยวัตร "เจ้าฟ้านักอ่าน" รัตน รักการอ่านสานสู่ฝัน

ภาพพิธีเปิดงานนิทรรศการ สืบสานตามรอยพระจริยวั..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน225 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-24 10:05:28

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน จากโรงเรียน เนกขัมวิทยา

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน จากโรงเรียน เนกขัมวิทยา

ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียน เนกขัมวิทยา ณ อาคารหอปร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-23 17:36:55

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ  สร้างพฤติกรรมเชิงบวกตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ สร้างพฤติกรรมเชิงบวกตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-22 09:46:23

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพพิธีเปิดและกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรต..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:18:18

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่2

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่2

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่2 ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-16 11:17:57

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-15 10:41:46

กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง บ้านโป่งเมืองคนงาม  Ratana Forever 2019

กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง บ้านโป่งเมืองคนงาม Ratana Forever 2019

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง บ้านโป่งเมืองคนงาม

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-07 09:29:44

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาเห่าดง โร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-05 13:08:18

กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 102 ปี

กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 102 ปี

ภาพกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 102 ปี

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-04 13:45:23

โครงการมหัศจรรย์แดนมังกร

โครงการมหัศจรรย์แดนมังกร

      ภาพโครงการมหัศจรรย์แดนมังกร ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก                  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 2 กรกฏาค..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-02 16:17:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง