ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-10 14:22:00

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-03 11:05:58

 ถวายสลากภัตและหล่อเทียนจำนำพรรษา

ถวายสลากภัตและหล่อเทียนจำนำพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรม ถวายสลากภัตและ หล่อเทียน

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน351 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-30 08:28:15

การทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

การทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ประมวลรูปการทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-28 16:46:39

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ  ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ ตลาดต้องชม”

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ ตลาดต้องชม”

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-23 08:51:12

กิจกรรมสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

กิจกรรมสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

ประมวลภาพงานสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน  ปฐมนิเทศนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-11 16:50:13

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-08 11:15:15

การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ประมวลภาพ การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 4 และ 5 เมษาย..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-05 15:37:38

 พิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนที่สำเร็จการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-30 15:33:58

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน351 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-28 16:27:38

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง