ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรม AEON TUTOR ปีที่ 4

กิจกรรม AEON TUTOR ปีที่ 4

กิจกรรม AEON TUTOR ปีที่ 4 โดยมูลนิธิ AEON ประเทศไทย ณ อาคาร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน258 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-23 16:07:01

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จังหวัด สุราษฏร์ธานี ด้วยความยินดียิ่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน258 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-19 16:05:31

กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-13 15:22:36

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาเห่าดงโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 12:20:01

การมอบทุนการศึกษาโดย สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

การมอบทุนการศึกษาโดย สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

การมอบทุนการศึกษาโดย สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน 9 ทุน 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน928 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-15 08:58:16

กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์

กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์

กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนโ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน872 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-14 09:29:21

กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง

กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง

การเดินขบวนแห่กระทงประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนน้..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน950 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-11 10:50:25

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน812 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-09 10:35:18

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน924 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 13:18:11

ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี

ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี

ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1051 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-05 14:02:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง