ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน684 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-07 11:32:00

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน639 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-06 09:08:49

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

***

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน443 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-05 13:18:11

โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

***

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-04 15:58:51

โครงการเยาวสตรี คนดีศรีบ้านโป่ง

โครงการเยาวสตรี คนดีศรีบ้านโป่ง

...

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-01 15:46:38

นิทรรศการ

นิทรรศการ "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์" การบูรณาการอ่านและการเรียนสู่ยุค 4.0

นิทรรศการ "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์"

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน526 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-29 15:49:03

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

...

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-20 14:55:08

โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน413 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-18 16:42:01

โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

                                                        โ

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 15:52:35

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน517 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:02:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง