ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

โครงการเยาวสตรี คนดีศรีบ้านโป่ง

โครงการเยาวสตรี คนดีศรีบ้านโป่ง

...

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-01 15:46:38

นิทรรศการ

นิทรรศการ "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์" การบูรณาการอ่านและการเรียนสู่ยุค 4.0

นิทรรศการ "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์"

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-29 15:49:03

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

...

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-20 14:55:08

โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-18 16:42:01

โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

                                                        โ

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน375 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 15:52:35

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน381 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:02:48

การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม "ใช่หรือมั่ว ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 10:06:28

กิจกรรมวันอาเซียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-10 14:49:05

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-10 11:09:15

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน440 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-26 12:08:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง