ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

 ถวายสลากภัตและหล่อเทียนจำนำพรรษา

ถวายสลากภัตและหล่อเทียนจำนำพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรม ถวายสลากภัตและ หล่อเทียน

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน571 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-30 08:28:15

การทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

การทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ประมวลรูปการทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน599 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-28 16:46:39

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ  ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ ตลาดต้องชม”

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ ตลาดต้องชม”

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน391 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-23 08:51:12

กิจกรรมสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

กิจกรรมสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

ประมวลภาพงานสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน  ปฐมนิเทศนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-11 16:50:13

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน637 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-08 11:15:15

การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ประมวลภาพ การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 4 และ 5 เมษาย..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน582 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-05 15:37:38

 พิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนที่สำเร็จการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน503 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-30 15:33:58

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน542 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-28 16:27:38

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน647 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-27 12:17:30

การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart

การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart

การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart ณ อา..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน485 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-22 13:34:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง