ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน553 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-19 11:24:22

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน519 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-14 18:57:08

ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ภาพการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาภาย..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน573 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-13 12:08:03

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561&n..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน535 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-12 13:04:48

กิจกรรมอบรมผู้นำชุมนุมและพัฒนาคณะกรรมการประธานชุมนุมเครือข่าย

กิจกรรมอบรมผู้นำชุมนุมและพัฒนาคณะกรรมการประธานชุมนุมเครือข่าย

กิจกรรมอบรมผู้นำชุมนุมและพัฒนาคณะกรรมการประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-11 08:41:21

หลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน585 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-08 15:42:18

พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน469 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-07 11:32:00

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-06 09:08:49

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

***

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน337 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-05 13:18:11

โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

***

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน345 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-04 15:58:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง