ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

การรายงานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

การรายงานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

การรายงานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษเข้..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1232 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-14 15:17:41

กิจกรรม ปูหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรม ปูหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรม ปูหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน792 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-05 10:30:19

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอังคารที่ 25 กุมภา..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน552 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-25 14:02:43

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรง..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน506 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-24 08:26:12

กิจกรรม ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ต้นกล้ายุวชน คนมีคุณธรรม รุ่นที่ 1

กิจกรรม ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ต้นกล้ายุวชน คนมีคุณธรรม รุ่นที่ 1

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ต้นกล้ายุวชน คนมีคุณธรรม รุ่นที่ 1

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน731 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-15 15:37:10

กิจกรรมภาษาไทยพาสันต์

กิจกรรมภาษาไทยพาสันต์

กิจกรรมภาษาไทยพาสันต์ ณ ห้องประชมดอกแก้ว โรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-15 14:38:39

กิจกรรมน้องส่งพี่ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมน้องส่งพี่ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมน้องส่งพี่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน654 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-14 17:45:01

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และ เดินเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และ เดินเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และ เดินเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-07 11:24:51

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คนดีศรีรัตนฯ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คนดีศรีรัตนฯ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คนดีศรีรัตนฯ ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 11:25:49

ต้อนรับคณะศึกษาดููงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดููงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดููงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอังคารที่ 4 กุมภ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-04 12:34:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง