ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 ประเมินห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประเมินห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้ารับการกระเมินห้องเรียนสีขาว วันทีี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน343 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-06 15:44:50

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุมสิทธิศึกษาได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 21:17:09

กิจกรรม Open house Uds ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรม Open house Uds ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรม กิจกรรม Open house วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 21:16:05

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป เพื่อหาแนวทางกับนักเรียนให้มีสิทธิืสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน276 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 21:14:47

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐

โรงรียนอุดมสิทธิศึกษาแนะแนวสัญจร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 21:13:36

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:33:42

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสหวิทยาเขต เข้านิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:32:01

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-วิทย์-สังคมฉบับปรับปรุงปี๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน197 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:30:25

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน342 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:12:44

พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี

พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี

คณะครููและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน310 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:11:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง