ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุดได้จัดกิจรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๕-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน643 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-16 14:46:35

อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT

อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT

คณะครูและบุลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน581 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-16 14:45:57

กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน609 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-16 14:45:05

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน603 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-16 14:44:05

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11

ครูประภาพร เพชรวุฒิ ได้รับรางวัลตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11 มอบรองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน663 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:32:21

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน599 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:31:42

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน644 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:30:46

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน651 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:29:52

 อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน633 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:28:46

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน612 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:28:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง