ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน548 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:25:41

ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

เจ้าหน้าที่อำเภอสังขละบุรีและกองอาสารักษาดินแดน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน566 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:24:53

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน572 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:24:11

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ.วัดศรีสุวรรณและวัดสมเด็จ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน558 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:23:04

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:33:43

มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชน

มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชน

มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชนที่เกิดจากการลองใช้สารเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:32:51

มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้ กับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน333 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:31:54

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คณะผู้กำกับ และคณะลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน338 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:30:50

พิธีการมอบเกียรติบัตร

พิธีการมอบเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน292 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:29:28

เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วม เดินขบวนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุ่นายน พ.ศ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน311 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:28:39

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง