ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:33:42

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสหวิทยาเขต เข้านิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:32:01

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-วิทย์-สังคมฉบับปรับปรุงปี๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน173 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:30:25

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน309 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:12:44

พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี

พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี

คณะครููและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน280 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:11:23

ร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:10:13

กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรม merry christmas ๒๐๑๘ และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน287 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 15:00:11

สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้

สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้

คณะครูร่วมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งกับ คุณครูที่สอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 14:58:59

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ -๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 14:57:25

กิจกรรม samsung Smart Leaming Center 2071

กิจกรรม samsung Smart Leaming Center 2071

กิจกรรม samsung Smart Leaming Center ๒๐๑๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 14:54:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง