ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง

กิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง

โรงพยาบาลอำเภอสังขละบุรี ได้กิจกรรมทันตสุขศึกษาย้อมสีฟัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:11:28

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมตลาดอาชีพ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:10:37

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการเจริญ พรหมมา

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการเจริญ พรหมมา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผอเจริญ พรหมมา ดำรงตำแหน่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:09:32

ศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:08:34

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

นักเรียนร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในวันสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่าง วันที่ ๑๖-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:07:36

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กรฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน166 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-16 17:49:06

การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-16 17:48:11

 นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม

คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สหวิทยาเขตแควน้อย วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-16 17:47:21

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

คณะครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1195 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-03 16:57:29

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1146 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-03 16:56:39

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง