ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง

กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง

นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรวมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน173 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 13:22:20

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านพระเจดีย์สามองค์ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 13:21:08

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน วันที่ ๗่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 13:19:56

 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน SCQA

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน SCQA

ยินดีต้อนรับคณะพี่เลี้ยงภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อรับการประเมิน SCQA วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 13:19:00

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:58:14

 การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย

การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย

การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัยและการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:57:10

การประเมินห้องสมุดมีชีวิต

การประเมินห้องสมุดมีชีวิต

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ห้องสมุดมีชีวิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:55:45

 มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:51:59

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:51:02

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:50:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง