ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ.เจริญ พรหมมา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๐ สิงหาค..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:09:07

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันชนะเลิศ ในงานกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันทีี่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:08:17

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ำได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัันที่ี ๗ ส..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน204 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:07:32

พิธีการมอบเกียรติบัตร

พิธีการมอบเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรมตลาดอาชีพ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน217 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:06:49

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสงวนหญิง

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสงวนหญิง

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสงวนหญิง วันที่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน291 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:16:34

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:15:53

ศึกษาดูงานจาก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศีกษา

ศึกษาดูงานจาก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศีกษา

คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา บัวใหญ่ ๔ สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:15:08

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้อำนวยการเจริญ พรหมมา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:14:11

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:13:14

ประจำประเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2

ประจำประเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม นำโดยท่าน ผอ.เจริญ พรหมมา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:12:11

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง