ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

สอบกลางภาคประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สอบกลางภาคประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบกลางภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกตอนต้นและตอนปลายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-20 17:40:31

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-20 17:39:14

 กิจกรรมรณรงค์เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง

กิจกรรมรณรงค์เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง

กิจกรรมรณรงค์เหงือกสะอาดฟันแข็ง โดยโรงพยาบาลสังขละบุรีได้มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่่๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน173 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:13:33

 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนาม MOU

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนาม MOU

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนาม MOU คำรับรองการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:12:24

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันลูกเสือไทย) ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:11:22

ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)

ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)

ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:10:27

 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานวันไหว้ครู

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานวันไหว้ครู

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานวันไหว้ครู วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:09:27

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:08:23

พิธีประดับอินธนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีประดับอินธนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีประดับอินธนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:06:37

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 19:05:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง