ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

นายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาพร้อมผู้ติดตามได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่เพื่อสร้างค..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน622 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 15:08:03

ผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจปลูกป่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจปลูกป่า

นายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกับลูก ๆ ชาวอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจกันปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและเพื่อสร้างจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน957 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 14:36:55

เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ้นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน

เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ้นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน

เจ้าหน้าที่ได้มาทำการฉีดพ่นควันเพื่อป้องกันโรงไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกที่กำลังมาถึงจำนวนสองรอบคือ ในวันที..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน535 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 14:27:55

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้มาดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน755 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:07:18

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง