ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติกุลพล สมยาภักดี คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติกุลพล สมยาภักดี คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติกุลพล สมยาภักดี คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน627 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-25 23:56:07

ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน749 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-25 23:53:22

ผอ.พงศกร พูลสมบัติ คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ผอ.พงศกร พูลสมบัติ คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผอ.พงศกร พูลสมบัติ คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน625 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-25 23:50:50

กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-25 23:47:15

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ชาวสังขละบุรี ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ"

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ชาวสังขละบุรี ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ" วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน753 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-22 15:25:42

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมสืบสานตำนานประเพณีเขตพื้นที่ัวัฒนธรรมพิเศษ ณ บ้านกองม่องทะ

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมสืบสานตำนานประเพณีเขตพื้นที่ัวัฒนธรรมพิเศษ ณ บ้านกองม่องทะ

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมสืบสานตำนานประเพณีเขตพื้นที่ัวัฒนธรรมพิเศษ ณ บ้านกองม่องทะ วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน650 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-22 15:21:00

ผอ. พงศกร พูลสมบัติ และคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ผอ. พงศกร พูลสมบัติ และคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ผอ. พงศกร พูลสมบัติ และคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูม..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน623 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-22 15:11:57

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ศรีใจงาม และคณะครูโรงเรียนบางกะปิ ศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ศรีใจงาม และคณะครูโรงเรียนบางกะปิ ศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ศรีใจงาม และคณะครูโรงเรียนบางกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1185 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-22 15:09:21

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคณะครูประจำเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม ในวั..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน395 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-15 22:17:54

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พงศกร พูลสมบัติและคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พงศกร พูลสมบัติและคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พงศกร พูลสมบัติ ประธานกรรมการสถานศึกษา พงศ์ธร หอมบัวใหญ่ และคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 ธันวา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-15 22:10:37

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง