ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้มาดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน647 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:07:18

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง