ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1100 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 10:21:09

ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559

ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559

ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน555 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 10:07:27

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน795 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:42:39

กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1133 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:37:13

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน631 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:36:11

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย - พม่า วันที่ 4-6 มีนาคม 2559 ณ บ้านสะเน่พ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1095 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:32:14

ปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6ปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม วันที่ 2 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน956 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-06 21:33:57

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวันมาฆบูชา

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวันมาฆบูชา

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวันมาฆบูชาวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน683 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-29 11:11:28

ครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา เข้ารับการประเมินครูชำนาญการพิเศษเชิงประจักษ์

ครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา เข้ารับการประเมินครูชำนาญการพิเศษเชิงประจักษ์

ครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา เข้ารับการประเมินครูชำนาญการพิเศษเชิงประจักษ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1763 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-29 11:08:49

ท่าน สมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ท่าน สมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ท่าน สมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน722 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-29 11:05:34

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง