ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-07 21:50:49

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 สอบเข้าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 สอบเข้าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 สอบเข้าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการรายงานตัว ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 3 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน660 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-07 21:48:31

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุมครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุมครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน721 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-07 21:47:23

พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-07 21:38:53

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสวนาโครงการ Samsung Career Discovery

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสวนาโครงการ Samsung Career Discovery

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสวนาโครงการ Samsung Career Discovery. นวัตกรรมเพื่อการค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน765 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-07 21:36:43

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ขอแสดงความขอบคุณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ขอแสดงความขอบคุณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ขอแสดงความขอบคุณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูอัตราจ้างสาขาขาดแคลน งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจัง..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน582 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-31 22:13:03

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1061 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-29 13:00:13

สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน745 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-29 12:58:41

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน890 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-23 09:18:57

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน785 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 18:04:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง