ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

นักเรียนร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในวันสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่าง วันที่ ๑๖-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:07:36

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กรฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-16 17:49:06

การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-16 17:48:11

 นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม

คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สหวิทยาเขตแควน้อย วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-16 17:47:21

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

คณะครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1119 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-03 16:57:29

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1077 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-03 16:56:39

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมเดินขบวนการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1071 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-03 16:55:31

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-03 16:39:55

กิจกรรมประชุมครูปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประชุมครูปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-23 16:49:48

 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-23 16:48:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง