ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสังขละบุรี ร่วมกับ งานอนามัย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านทันตกรรมจากโรงพยาบาลสังขละบุรี มาให้ควา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน782 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-26 20:53:23

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ‪#‎พิธีหล่อเทียนพรรษา‬

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ‪#‎พิธีหล่อเทียนพรรษา‬

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู นักเรียน ร่วมกัน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ‪#‎พิธีหล่อเทียนพรรษา‬ เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ หอประ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-23 10:41:13

ภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง

ภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง

ภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง ที่ชวนหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย อากาศดี ๆ และความสวยงานของอุดสิทธิศึกษา ขอบคุณ คุณ Pawarut Wanapithakkun สำหรับภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน496 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 11:50:10

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการ สื่อสาร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการ สื่อสาร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการ สื่อสาร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนดรุณ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน628 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 11:46:14

จัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA หรือ การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ

จัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA หรือ การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA หรือ การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำข้อสอบแบ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน646 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 11:41:44

รับการประเมิน นิเทศติดตามจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รับการประเมิน นิเทศติดตามจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จากที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยังยืนและมีคุณภาพทั่วทั้งอ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 11:37:37

จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2558   ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 11:32:25

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 .. พระมหาสุชาติ สิริปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม และเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอุดม สิทธิศึกษา ไ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 11:29:13

จัดค่าย English camp and young tour guide

จัดค่าย English camp and young tour guide

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ จัดค่าย English camp and young tour guide หรือ ค่ายภาษาอังกฤษและมัคคุเทศน์น้อย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กล่า..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 16:18:56

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นิเทศกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นิเทศกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นิเทศกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานที่เป็นระบบ และเพื่อเ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน756 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 23:43:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง