ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พ.ย. 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน405 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-02 22:24:14

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พ.ย. 58 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-02 22:21:07

นวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยรูปแบบ UDS ( UDS Model )

นวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยรูปแบบ UDS ( UDS Model )

จากการบริหารคุณภาพโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยรูปแบบ UDS ( UDS Model ) โดยได้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีเครือข่ายการพัฒนาเน้นการ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน1801 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-27 15:31:26

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตแควน้อยสัมพันธ์ 58

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตแควน้อยสัมพันธ์ 58

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตแควน้อยสัมพันธ์ 58 ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน374 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-05 13:53:56

โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน456 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:31:22

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน719 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:29:06

โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กันยายยน ๒๕๕๘ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน314 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:26:27

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ "หัวแหลมแคมป์คณิต 2"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ "หัวแหลมแคมป์คณิต 2" ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:22:52

ประชุมผู้ปกครองสัญจร

ประชุมผู้ปกครองสัญจร

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดวังก์วิเวการาม ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:17:12

เปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน

เปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน

กิจกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี โดยมีนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน532 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:11:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง