ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน350 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:31:22

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน607 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:29:06

โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กันยายยน ๒๕๕๘ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:26:27

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ "หัวแหลมแคมป์คณิต 2"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ "หัวแหลมแคมป์คณิต 2" ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:22:52

ประชุมผู้ปกครองสัญจร

ประชุมผู้ปกครองสัญจร

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดวังก์วิเวการาม ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน291 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:17:12

เปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน

เปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน

กิจกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี โดยมีนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-01 21:11:19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร นายปกรณ์  วงศ์สวัส ศึกษานิเทศก์ สำ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-14 08:48:02

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-14 08:44:17

โรงเรียนอุดมสิทธิสึกษาจัดกิจกรรมวันแม่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปี 2558 ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนอุดมสิทธิสึกษาจัดกิจกรรมวันแม่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปี 2558 ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากิจกรรมวันแม่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปี 2558 ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-14 08:40:56

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมอบรมแกนนำเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมอบรมแกนนำเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมอบรมแกนนำเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่นซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลวังกะและได้พา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน445 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-09 09:32:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง