ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน763 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-29 13:00:13

สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน508 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-29 12:58:41

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน627 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-23 09:18:57

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน586 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 18:04:30

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน855 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 10:21:09

ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559

ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559

ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 10:07:27

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:42:39

กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน847 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:37:13

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:36:11

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย - พม่า วันที่ 4-6 มีนาคม 2559 ณ บ้านสะเน่พ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน865 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-16 12:32:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง