ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-23 16:46:12

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมโรงเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-08 07:42:33

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-30 17:06:46

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน181 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-30 17:05:15

กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน215 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-30 17:03:49

การปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally

การปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally

การปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-30 17:02:32

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-22 13:17:29

ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-22 13:15:44

 ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561

คณะครูประจำเดือนพฤษภาคม และมอบของขวัญให้กับคุณครูที่คล้ายวันเกิด และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับคุณครู "ผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา " ว..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน264 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-08 16:29:26

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-08 16:27:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง