ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐

โรงรียนอุดมสิทธิศึกษาแนะแนวสัญจร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 21:13:36

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:33:42

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสหวิทยาเขต เข้านิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:32:01

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-วิทย์-สังคมฉบับปรับปรุงปี๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:30:25

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน187 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:12:44

พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี

พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี

คณะครููและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน170 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:11:23

ร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 21:10:13

กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรม merry christmas ๒๐๑๘ และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 15:00:11

สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้

สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้

คณะครูร่วมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งกับ คุณครูที่สอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 14:58:59

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ -๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน180 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 14:57:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง