ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 13:55:06

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาน จากกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน306 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 13:54:32

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔  ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๑

นายเจริญ พรหมมา ผู้ท่านอำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรันตรี..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน278 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 13:53:56

ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา

ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา

ครูและบุคลการทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุม วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน310 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 13:53:14

เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการอบรมมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลวังกะ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 13:52:07

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-26 18:44:56

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ดำเนินการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนรวมรันตี..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน375 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-26 18:44:17

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศิกายน นำโดย นายเจริญ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม 2561 และร่วมแสดงความยิน..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน339 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-26 18:43:41

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู

คณะครูและบุคลการได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน527 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-27 12:22:28

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฎิบัติราชการ ประจำป..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน478 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-27 12:21:17

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง