ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

UDS Open House 61

UDS Open House 61

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียน นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ อุดมสิทธิ UDS Openhouse ๖๑ วันทีี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน396 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:46:30

อบรมการผลิตสื่อฯ

อบรมการผลิตสื่อฯ

โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหนังสั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 7-8 ก.พ. 2562 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอสังขละบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน303 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:45:24

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:44:36

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคลองพลูวิทยา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:43:53

วันครบรอบการต่อตั้งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

วันครบรอบการต่อตั้งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและคณะนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหาร เนื่องในวัน ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน281 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:43:09

ประจำชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม

ประจำชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม

คระครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:42:19

เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. สนามกีฬาเทศบาล ตำบลวังกะ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-17 16:11:03

กิจกรรม Christmas day

กิจกรรม Christmas day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Christmas day วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-17 16:10:01

สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 13:56:36

โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก

โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก

เวทีสะท้อนความคิดของเด็กและเยาวชน "โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ ร่วมกับโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-21 13:55:40

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง