ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กิจกรรมปฐิมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน413 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-10 14:10:53

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๖ พฤษภ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน322 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-10 14:10:03

ประชุมครูประเดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมครูประเดือนพฤษภาคม 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-10 14:09:19

แสดงความยินดีให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

แสดงความยินดีให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงยินดีให้กับคุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-10 14:08:29

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๑ และ ๔

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๑ และ ๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ รับรายตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-10 14:07:26

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน430 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 10:37:36

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 10:36:47

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นม.๑และ๔

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นม.๑และ๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีันาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน370 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 10:36:01

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั่้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 10:35:03

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูและุบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้า..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 10:34:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง