ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 ลงนามถวายสัจอธิษฐาน

ลงนามถวายสัจอธิษฐาน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายสัจอธิษฐานน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-01 16:24:05

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

กองลูกเสือโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายชาติกุล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๙ และบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน124 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-01 16:22:47

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน252 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-29 13:17:20

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน

พิธียกเสาเอก อาคารเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 12:42:50

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 12:41:38

รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี

ข้าราชการ พนักงาน อำเภอสังขละบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน209 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 12:12:36

ประชุมคณะครูและบุคลากรฯครั้งที่๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

ประชุมคณะครูและบุคลากรฯครั้งที่๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุม ครั้งที่๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 12:11:15

การประชุมมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร

การประชุมมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร

นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมการประชุมมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยของนักเรียน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเร..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-15 14:27:33

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะครูและนักเรียน นำโดย นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรร..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 10:53:25

เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า

เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) วันที่ ๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 10:52:15

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง