ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน374 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:40:28

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ผูเรียน" ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน313 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:39:07

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:37:27

กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-12 17:35:37

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-01 12:20:56

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน และพร้อมการมอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.สน..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-01 12:20:21

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้กำหนดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-01 12:19:31

ค่ายเข้าลูกเสือเนตรนารี ม.1

ค่ายเข้าลูกเสือเนตรนารี ม.1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ .โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-20 14:57:03

ร่วมแสดงความยินดีให้กับครูธงชัย สังขวิภาส

ร่วมแสดงความยินดีให้กับครูธงชัย สังขวิภาส

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงความยินดีให้ักับ ครูธงชัย สังขวิภาส สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-20 14:56:16

UDOMSIT CUP 2019

UDOMSIT CUP 2019

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล UDOMSIT CUP 2019 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี วันที่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน303 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-20 14:54:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง