ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

การประเมินห้องสมุดมีชีวิต

การประเมินห้องสมุดมีชีวิต

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ห้องสมุดมีชีวิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:55:45

 มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:51:59

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:51:02

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน252 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:50:14

 ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ

ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ

ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:49:16

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:48:16

โรงเรียนประชามงคลศึกษาดูงาน

โรงเรียนประชามงคลศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนประชามงคล ศึกษาดูงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน197 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 16:46:51

ประชุมครูครั้งที่32560

ประชุมครูครั้งที่32560

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมครูครั้งที่3/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-01 19:13:00

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุด

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุด

ประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุตะมะ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-01 19:11:26

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-01 19:10:34

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง