ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน169 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:02:45

ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม

ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและคณะครูร่วมประชุม วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-08 12:46:05

รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย

รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:57:10

ศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ

ศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ

มูลนิธิศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยมอบเครื่องสกรีน ให้กับนักเรียน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน169 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:56:18

เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

เยี่ยมนักเรียนได้รับทุนการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:55:38

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:54:36

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน308 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-27 23:14:54

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-22 13:39:51

UDS Open House 2016

UDS Open House 2016

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ จัดกิจกรรม UDS Open House 2016 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-22 13:38:24

นำเสนอผลงาน PBL Using ICT

นำเสนอผลงาน PBL Using ICT

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมนำเสนอผลงาน PBL Using ICT ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน197 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-22 13:37:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง