ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด

เจ้าหน้าที่สารธาณสุขอำเภอสังขละ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโรคหัด ให้กับนักเรียน และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-28 09:39:03

 คณะศึกษาดูงาน จังหวัดอ่างทอง

คณะศึกษาดูงาน จังหวัดอ่างทอง

คณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน292 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-22 20:47:10

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมและมอบของขวัญให้กับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิด ณ.ห้องประชุมรันตี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน278 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-22 20:45:11

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้า การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีประเภทกีฬาฟุตซอลชาย รุ่น..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน299 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-22 20:44:32

พิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ

พิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-22 20:43:41

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ.เจริญ พรหมมา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๐ สิงหาค..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:09:07

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันชนะเลิศ ในงานกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันทีี่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน302 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:08:17

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ำได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัันที่ี ๗ ส..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:07:32

พิธีการมอบเกียรติบัตร

พิธีการมอบเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรมตลาดอาชีพ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 17:06:49

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสงวนหญิง

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสงวนหญิง

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสงวนหญิง วันที่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 18:16:34

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง