ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน295 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:22:21

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

อาจารย์ลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน252 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:21:27

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชาชินี และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเท..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:20:46

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินี

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมร..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน250 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:20:01

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน391 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 12:24:34

พิธีประดับอินธนู

พิธีประดับอินธนู

คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตร ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ ร่วมพิธีติดอินธนูให้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ๒๕๖..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 12:23:54

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนี่องในวันวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 12:23:12

ต้อนรับแสดวความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

ต้อนรับแสดวความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ครูที่มาบรรจุใหม่และครูต่างชาติ โดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน287 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 12:22:25

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ พฤษาภาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-10 14:12:47

พิธีสวดพระพุทธมนต์

พิธีสวดพระพุทธมนต์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน325 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-10 14:11:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง