ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ

ศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ

มูลนิธิศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยมอบเครื่องสกรีน ให้กับนักเรียน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:56:18

เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

เยี่ยมนักเรียนได้รับทุนการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:55:38

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:54:36

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-27 23:14:54

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-22 13:39:51

UDS Open House 2016

UDS Open House 2016

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ จัดกิจกรรม UDS Open House 2016 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-22 13:38:24

นำเสนอผลงาน PBL Using ICT

นำเสนอผลงาน PBL Using ICT

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมนำเสนอผลงาน PBL Using ICT ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-22 13:37:21

ทำบุญวันมาฆบูชา

ทำบุญวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่้ง เนื่องในว้ันมาฆบูชา พ.ศ.2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 11:20:19

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 11:19:17

มอบรางวัลประกวดคำขวัญวันครู

มอบรางวัลประกวดคำขวัญวันครู

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ มอบรางวัลใ้ห้กับคุณครูผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 08:48:39

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง