ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

พิธีการมอบเกียรติบัตร

พิธีการมอบเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน343 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:29:28

เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วม เดินขบวนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุ่นายน พ.ศ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:28:39

การนิเทศติดตามความพร้อม

การนิเทศติดตามความพร้อม

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน281 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:27:36

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน395 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:26:34

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

คณะครูและบุคลารทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:25:34

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:24:28

 เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา

เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา

โครงการเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน ห่างไกลคุณแม่วัยใส วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน227 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:23:34

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน429 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:24:21

ประชุมครูและบุคลากร

ประชุมครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน และร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่มีคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:23:34

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน และส่งคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน355 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:22:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง