ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน600 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:27:24

กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

โรงบาลพยาบาลสังขละบุรี ได้มาอบรมเรื่อง ฟันสะอาด เหงือกแข็ง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน601 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:26:32

พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน593 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:25:41

ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

เจ้าหน้าที่อำเภอสังขละบุรีและกองอาสารักษาดินแดน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน602 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:24:53

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน607 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:24:11

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ.วัดศรีสุวรรณและวัดสมเด็จ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน592 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:23:04

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:33:43

มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชน

มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชน

มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชนที่เกิดจากการลองใช้สารเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน323 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:32:51

มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้ กับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:31:54

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คณะผู้กำกับ และคณะลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 09:30:50

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง