ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-12 23:10:01

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:09:05

ประชุมครูลูกเสือ

ประชุมครูลูกเสือ

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประชุมครูลูกเสือ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:08:11

ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี

ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:07:19

ภาพรวมรุ่นนักเรียนม.๓และม.๖

ภาพรวมรุ่นนักเรียนม.๓และม.๖

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ถ่ายภาพรวมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:06:19

ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี

ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน199 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:05:11

สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:04:04

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-10 22:02:45

ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม

ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและคณะครูร่วมประชุม วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-08 12:46:05

รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย

รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 21:57:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง