ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ทำบุญวันมาฆบูชา

ทำบุญวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่้ง เนื่องในว้ันมาฆบูชา พ.ศ.2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 11:20:19

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 11:19:17

มอบรางวัลประกวดคำขวัญวันครู

มอบรางวัลประกวดคำขวัญวันครู

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ มอบรางวัลใ้ห้กับคุณครูผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 08:48:39

มอบรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

มอบรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

นายพงศกร พูลสมบัติ มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 08:47:56

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 08:47:09

รับการนิเทศจาก สพม.8

รับการนิเทศจาก สพม.8

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ. พงศกร พูลสมบัติ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ สพม.8 ณ. ห้องรันตรี วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 21:12:06

 ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน

ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน

กลุ่มงานอาคารสถานที่ ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 21:11:03

ประชุมสภานักเรียน

ประชุมสภานักเรียน

ประธานสภานักเรียน จัดประชุม วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 21:09:49

งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน จัดประชุมและอบรมนักเรียนในการพัฒนาคุณลักษะอันพึงประสงค์ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 21:08:44

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ศตมวาร(๑๐๐วัน) ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ศตมวาร(๑๐๐วัน) ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ศตมวาร(๑๐๐วัน) ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดวังก์วิเวการราม ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 21:07:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง