ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:24:21

ประชุมครูและบุคลากร

ประชุมครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน และร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่มีคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:23:34

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน และส่งคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:22:56

ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:22:21

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

อาจารย์ลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน29 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:21:27

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชาชินี และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเท..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน26 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:20:46

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินี

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมร..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-15 08:20:01

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 12:24:34

พิธีประดับอินธนู

พิธีประดับอินธนู

คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตร ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ ร่วมพิธีติดอินธนูให้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ๒๕๖..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 12:23:54

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนี่องในวันวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 12:23:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง