ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๓ ธันวาค..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-03 17:06:06

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-03 17:02:29

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

คณะครูและบุคลากรทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-30 11:44:28

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-30 11:42:16

ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-28 11:43:46

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่ "เขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่"

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-28 11:34:53

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-28 11:25:13

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"Symposium" พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“Symposium พื้นที่นวัตกรรมการศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-21 09:11:46

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-21 09:08:51

อบรมเชิงปฎิบัติการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกองทุนการศึกษา ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนกองทุนธรรม จำนว..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-21 09:04:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง