ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและหล่อเทียนพรรษา

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง และ หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน878 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 15:51:13

ค่ายอาสาศรีนครินทร์ ครั้งที่1 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย

ค่ายอาสาศรีนครินทร์ ครั้งที่1 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย

คณะครู กรรมการนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรรมค่ายอาสาศรีนครินทร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน685 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 10:29:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน738 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-24 12:11:36

พิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1004 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 14:58:10

กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและต้อนรับบุคลากรใหม่ ณ ร้านอาหารมังคุดขันโตก เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2558  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน651 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 14:46:54

คณะครูฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คณะครูฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเรียนรู้วัฒนธรรมชาติตะวันตก โดยครูชาวต่างชาติ ณ ร้านมังคุดขันโตก ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน767 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 14:22:10

กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน753 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-14 12:25:13

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และ วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และ วันสุนทรภู่

นายประคอง  รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานในพิธีการจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1351 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:09:50

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง