ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลท่าล้อ จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและเยาวชนภายในเทศบาลตำบลท่าล้อ โดยมีประชาชนในตำบลท่าล้อ และ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน414 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-04 14:50:49

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ ภาษาไทยภาษาชาติ" เมื่อวันที่ 29 กรกฎา..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1216 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-03 16:45:40

แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558

แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558

คณะครู นักเรียน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2558   ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน908 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-28 15:02:53

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและหล่อเทียนพรรษา

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง และ หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน631 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 15:51:13

ค่ายอาสาศรีนครินทร์ ครั้งที่1 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย

ค่ายอาสาศรีนครินทร์ ครั้งที่1 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย

คณะครู กรรมการนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรรมค่ายอาสาศรีนครินทร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน462 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-27 10:29:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-24 12:11:36

พิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน719 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 14:58:10

กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและต้อนรับบุคลากรใหม่ ณ ร้านอาหารมังคุดขันโตก เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2558  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน432 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 14:46:54

คณะครูฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คณะครูฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเรียนรู้วัฒนธรรมชาติตะวันตก โดยครูชาวต่างชาติ ณ ร้านมังคุดขันโตก ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 14:22:10

กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน517 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-14 12:25:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง