ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน502 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 09:30:09

อบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมการนำกรอบยุทธ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน735 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-21 11:24:01

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา   ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน893 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 14:39:09

กิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่นโดยร่วมกับโครงการ MOU ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือ ภาษา ณ หอปร..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1378 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-16 15:47:28

โรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

โรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตขอศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1652 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-28 08:57:13

การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสายอาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน583 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 16:04:17

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาค..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1219 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 15:01:58

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลท่าล้อ จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและเยาวชนภายในเทศบาลตำบลท่าล้อ โดยมีประชาชนในตำบลท่าล้อ และ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน612 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-04 14:50:49

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ ภาษาไทยภาษาชาติ" เมื่อวันที่ 29 กรกฎา..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1627 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-03 16:45:40

แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558

แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558

คณะครู นักเรียน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2558   ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1217 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-28 15:02:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง