ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือ

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน2348 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-30 21:06:46

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน2455 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-30 21:05:14

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน2469 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-30 21:04:01

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1800 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-30 21:01:05

ประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

ประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1815 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-30 21:00:06

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1854 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-30 20:58:13

เลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการ

เลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการ

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1085 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-30 20:56:34

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1283 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 21:49:38

ปลูกต้นไม้โรงเรียน

ปลูกต้นไม้โรงเรียน

คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1175 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 21:44:54

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน1195 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 21:42:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง