ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

วันยุวเกษตรกรโลก

วันยุวเกษตรกรโลก

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกิจกรรม

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1537 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-28 10:45:44

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ผู้กำกับลูกเสือได้นำลูกเสือ เนตรนารีสา มัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1815 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-22 17:09:07

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์จัดโครงการศึกษาดูงาน   นำโดยท่านผู้อำนวยการกรรณิกา  ไผทฉันท์ และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเก..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1643 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-16 11:52:08

คณะครูและนักเรียน กราบนมัสการต้อนรับพระอาจารย์พบโชค

คณะครูและนักเรียน กราบนมัสการต้อนรับพระอาจารย์พบโชค

วันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่ารุ่น ๒  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับพระอาจาร์พบโชค  ติส..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1847 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 14:00:21

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   กิจกรรมช่วงเช้า มีนักเรียนนำแม่มาร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมการตักบาตร..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1536 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-18 15:03:49

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด  และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไท..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1686 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-10 16:45:56

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ห้องสมุดโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอ่านและค้นคว้าหาความ..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1473 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-10 16:28:52

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและการแสดงออกด้าน..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1509 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-04 12:00:13

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสำรอง โรงเรียนตลาดสำรอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 2..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1470 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-04 11:50:33

พิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา

             นางสาวลัดดา  เพียรประสพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558   ณ บริเวณอาคารเอนกประสง..

เขียนโดย : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน1369 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-04 11:36:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง