ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  โรงเรียนหนองขาวโกว..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน377 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-23 23:26:00

พิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙  โดยคณะครูและนักเรียนเพื่อนำไปถวายวัดอินทาราม วัดส้มใหญ่ดังรัง วัดบ้านน้อย วัดโมกมันขันทาราม &..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-23 22:46:13

อบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙

อบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดอบรมอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด  ใน วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองขาว ในการให้ความรู้ในเรื่องโทษภัย ข..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-07 22:36:53

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  โดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดพิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  วันที่ ๑ กร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-01 21:26:13

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กับ นักเรียนจาก เมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ขอบพระคุณ  บริษัท Jumbo..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-29 17:39:41

การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา

ด้วยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดยท่านผอ.ประวิทย์  สิงห์เรือง  และคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เกี่ยวกับงานแนะแนว  งานห้องสมุด  กิจกรรมอาเซ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน298 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-29 14:01:52

กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ด้วยทางบริษัท อาร์.เอส.พี.จัมโบ้ ทราเวล แอนด์ อีเว้นซ์  ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 11:06:15

กิจกรรมการอบรมเรื่องเพศศึกษา (ท้องไม่พร้อม)

กิจกรรมการอบรมเรื่องเพศศึกษา (ท้องไม่พร้อม)

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทางคณะทำงานเพื่อสุขภาพชุมชน CHC ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) กาญจนบุรี  กับโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรม..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-17 13:30:37

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยประธานในพีธี นายประวิทย์  สิงห์เรือง และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากท..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-17 09:43:37

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้อำนวยการประวิทย์ สิงห์เรือง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ กิจการนักเรียน งานบุคคล และทั่วไป พร้อมท..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-07 10:12:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง