ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี

วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำโดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมจัดพิธีทำบุญวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน ครบ 43 ปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน417 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 12:05:42

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน650 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-21 19:40:25

เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการ "เปิดบ้านวัดโบถส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  โดยโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอย่างพร้อมเพี..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน604 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-24 22:25:14

รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

วันที่ 6 ก.พ.2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (ปร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน659 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 21:26:58

รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดกิจกรรม  “รวมพลังแห่งความภักดี” นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประวิทย์ สิงห์เรือง  

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน544 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 00:59:38

คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน

คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน

คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน ตามจำนวนประชากรในเขตบริการของเขตพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน572 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-21 17:45:52

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best Practice ประจำปี ๒๕๕๙  ตามสภาพจริง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน579 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-24 18:53:30

การนำเสนอผลงาน Best  Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค  ภาคกลาง

การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล  ระดับภูมิภาค ภาคกลาง วันที่ ๓ - ๔ สิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน538 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-04 22:14:29

เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นักเรียนช่วยกันทำไร่ผักอย่างสนุกสนานในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน545 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-31 20:42:57

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รับการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล โดยคณะกรรมการ และท่านคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร เขต ๘ เมื่่อวันที่ ๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน582 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-30 10:07:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง