ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน

คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน

คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน ตามจำนวนประชากรในเขตบริการของเขตพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-21 17:45:52

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best Practice ประจำปี ๒๕๕๙  ตามสภาพจริง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-24 18:53:30

การนำเสนอผลงาน Best  Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค  ภาคกลาง

การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล  ระดับภูมิภาค ภาคกลาง วันที่ ๓ - ๔ สิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน320 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-04 22:14:29

เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นักเรียนช่วยกันทำไร่ผักอย่างสนุกสนานในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน334 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-31 20:42:57

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รับการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล โดยคณะกรรมการ และท่านคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร เขต ๘ เมื่่อวันที่ ๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-30 10:07:25

นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  เข้ารับการติดตามนิเทศโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.๘ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ก..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน405 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-30 09:54:18

นำเสนอกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นำเสนอกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน348 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-25 19:48:28

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  โรงเรียนหนองขาวโกว..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน287 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-23 23:26:00

พิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙  โดยคณะครูและนักเรียนเพื่อนำไปถวายวัดอินทาราม วัดส้มใหญ่ดังรัง วัดบ้านน้อย วัดโมกมันขันทาราม &..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน306 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-23 22:46:13

อบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙

อบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดอบรมอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด  ใน วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองขาว ในการให้ความรู้ในเรื่องโทษภัย ข..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน240 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-07 22:36:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง