ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จั..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-11 00:25:20

ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา

ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา

ด้วยบริเวณโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม มีบริเวณที่กว้างขวางถึง 72 ไร่เศษ ไม่มีนักการภารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานโรงเรียนในทุกงานด้วยความเต็มใจ โร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 17:58:19

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.

19 พฤษภาคม 261 โรงเรียนมัธยม Seng Kang  ประเทศสิงคโปร์  เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กับนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ผลของการ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 17:51:13

ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561  เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า และสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยสร้างควา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 17:12:42

ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1

ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อต้อนรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 10 ปีการศึกษา 2561  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 16:46:38

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา  2561  ในวั..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 16:42:30

วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี

วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำโดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมจัดพิธีทำบุญวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน ครบ 43 ปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 12:05:42

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-21 19:40:25

เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการ "เปิดบ้านวัดโบถส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  โดยโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอย่างพร้อมเพี..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน376 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-24 22:25:14

รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

วันที่ 6 ก.พ.2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (ปร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 21:26:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง