ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

นายประวิทย์  สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการคัดสรร  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ  ณ โรงแรมเซนทราแกร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน26 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-22 22:40:13

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ในการนี้โร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-15 21:34:33

ชนะเลิศการแข่งขัน OTOP JUNIOR 2018 ระดับประเทศ

ชนะเลิศการแข่งขัน OTOP JUNIOR 2018 ระดับประเทศ

การประกวดโครงการประกวด OTOP Junior ประจำปี 2018 นักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน กระท..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-17 20:18:01

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จั..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน481 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-11 00:25:20

ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา

ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา

ด้วยบริเวณโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม มีบริเวณที่กว้างขวางถึง 72 ไร่เศษ ไม่มีนักการภารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานโรงเรียนในทุกงานด้วยความเต็มใจ โร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 17:58:19

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.

19 พฤษภาคม 261 โรงเรียนมัธยม Seng Kang  ประเทศสิงคโปร์  เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กับนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ผลของการ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 17:51:13

ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561  เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า และสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยสร้างควา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน288 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 17:12:42

ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1

ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อต้อนรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 10 ปีการศึกษา 2561  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน253 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 16:46:38

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา  2561  ในวั..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 16:42:30

วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี

วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำโดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมจัดพิธีทำบุญวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน ครบ 43 ปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 12:05:42

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง