ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนวิสุทธรังษี

พิธีลงนามในสัตยาบัน

พิธีลงนามในสัตยาบัน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559"

เมื่อวันที่  11 กันยายน 2559 ทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ และงาน "วัน..

เขียนโดย : โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน528 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-13 14:27:30

กิจกรรมกีฬาสีภายในวิสุทธรังษีเกมส์ 2016

กิจกรรมกีฬาสีภายในวิสุทธรังษีเกมส์ 2016

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า "วิสุทธรังษีเกมส์ 2016" ..

เขียนโดย : โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน2453 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-15 08:00:38

พิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโีครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TOT SMS RFID SOLUTION TO SCHOOL) โดยมีว..

เขียนโดย : โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน971 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:14:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง