ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-22 08:51:19

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-14 11:46:47

ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ

ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้รับเกียรติ จาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มาเปิดงาน "ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ" โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน292 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-13 11:35:32

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-21 10:08:47

อบรมการใช้ ipad

อบรมการใช้ ipad

อบรมบุคลากรใช้ ipad  โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 09:44:27

กิจกรรม ก้าวไกลICT

กิจกรรม ก้าวไกลICT

กิจกรรมก้าวไกล ICT ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน436 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 09:32:05

โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความรูู้จากศูนย์ระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันต์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-11 08:50:28

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

การ์ดอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ จากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน391 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-09 14:31:22

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน523 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-09 14:10:35

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน619 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 13:44:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง