ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-21 10:08:47

อบรมการใช้ ipad

อบรมการใช้ ipad

อบรมบุคลากรใช้ ipad  โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 09:44:27

กิจกรรม ก้าวไกลICT

กิจกรรม ก้าวไกลICT

กิจกรรมก้าวไกล ICT ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 09:32:05

โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความรูู้จากศูนย์ระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันต์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-11 08:50:28

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

การ์ดอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ จากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-09 14:31:22

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-09 14:10:35

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 13:44:25

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2557  ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน1485 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 12:42:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง