ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคเอดส์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคเอดส์

วันที่23 พย.58 โรงเรียนได้ตัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับชื่อกิจกรรมว่า โรคเอดส์  ซึ่งได้เชิญวิทยากรพิเศษจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาช่อง มาให้ความรู้ในการอบรมค..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน337 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 13:07:31

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคไข้เลือดออก

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 23 พย.2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในกิจกรรมเรื่องโรคไข้เลือดออก โดยได้เชิญวิทยากรพิเศษ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 11:48:32

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรกของการเริ่มนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ซึ่งโรงเรียน เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน539 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-03 09:50:59

ฤดูการทำนาปลูกข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ฤดูการทำนาปลูกข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ร่วมกับชมรมรวยด้วยนาอินทรีย์ ร่วมกันปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ย์ และข้าวหอมเวสสันตระ ณ แปลงนาข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โด..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน537 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-28 09:09:00

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาขอเชิญร่วมงานโครงการปลูกข้าวอินทรีย์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาขอเชิญร่วมงานโครงการปลูกข้าวอินทรีย์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ร่วมกับชมรมรวยด้วยนาอินทรีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์คืนสู่วิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เว..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-20 15:44:58

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2558  นายพิศิษฏ์  ศุภวิชญ์ธัญธร ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี /คอมพิวเตอร์ ได้นำนักเรียน 12 คน ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษานอกห้..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน578 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 16:11:45

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายเจริญ  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน547 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:34:36

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เนื่องในวันอาเซียน โดยแบ่งคละนักเรียน ออกเป็น 10 กลุ่ม กิจกรรมมีทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ ฐานละ 20 นาที ซึ่งน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน427 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 13:41:23

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"

วัดเขาช่องพัฒนาราม จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"  ร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนบ้านเขาช่..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน529 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 02:41:17

"กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัด "กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 02:13:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง