ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ฤดูการทำนาปลูกข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ฤดูการทำนาปลูกข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ร่วมกับชมรมรวยด้วยนาอินทรีย์ ร่วมกันปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ย์ และข้าวหอมเวสสันตระ ณ แปลงนาข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โด..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน507 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-28 09:09:00

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาขอเชิญร่วมงานโครงการปลูกข้าวอินทรีย์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาขอเชิญร่วมงานโครงการปลูกข้าวอินทรีย์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ร่วมกับชมรมรวยด้วยนาอินทรีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์คืนสู่วิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เว..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-20 15:44:58

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2558  นายพิศิษฏ์  ศุภวิชญ์ธัญธร ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี /คอมพิวเตอร์ ได้นำนักเรียน 12 คน ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษานอกห้..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน557 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 16:11:45

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายเจริญ  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน531 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:34:36

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เนื่องในวันอาเซียน โดยแบ่งคละนักเรียน ออกเป็น 10 กลุ่ม กิจกรรมมีทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ ฐานละ 20 นาที ซึ่งน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 13:41:23

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"

วัดเขาช่องพัฒนาราม จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"  ร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนบ้านเขาช่..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน506 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 02:41:17

"กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัด "กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน474 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 02:13:48

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน  เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา

นายเจริญ  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาร่วมกับอบต.เขาสามสิบหาบ/ โรงเรียนบ้านเขาช่อง/โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ/โรงเรียนบ้านหนองหิน พร้อมด้วยคณะครูและน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน662 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 01:53:46

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสำหรับนำไปใช้สอยในช่วงจำนำพรรษา  ตามประ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน396 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 01:36:18

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายไพโรจน์ จงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกล่าวคำขอบคุณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ และ นายนรุตม์ ทองพิทักษ์ นักฟุตบอลสโม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-10 13:45:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง