ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ปตท.อบรมโครงการพลังงานสัญจร

ปตท.อบรมโครงการพลังงานสัญจร

ปตท.ได้ขออนุญาติโรงเรียน เพื่อเข้ามาทำกิจกรรม ในชื่อโครงการว่า พลังงานสัญจร เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปิโตเลียม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน230 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 15:39:40

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562

27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ขอขอบคุณผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ผอ.สุนั..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน213 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 15:07:56

วันไหว้ครู 2562

วันไหว้ครู 2562

13 มิ.ย.2562

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-14 14:04:15

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562

กิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการ ชุดใหม่..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน218 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-14 13:59:57

วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2562

วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2562

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 15:02:49

ปัจฉิมนิเทศ 2561

ปัจฉิมนิเทศ 2561

12 มีนาคม 2561

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-13 15:22:31

ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.625-27 กพ.2562..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-28 16:02:54

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

25-27 กพ. 2562  ณ ค่ายอินทรแคมป์

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน332 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-28 15:59:01

Open House 2019

Open House 2019

ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0Open House 2019สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน413 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-15 16:00:29

กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสตืมาสและสวัสดีปีใหม่ ต้อนรับปี2562..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน333 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-28 17:03:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง