ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศสตร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:38:41

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน  และตอบคำถามชิงรางวัล ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:33:05

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการมอบทุนการศึกษา นักเรียนชั้นม.1และ ม.4 ทุกคน ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน252 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:28:54

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

9 ก.ค.58 ท่านผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียน ไปสำนักสงฆ์สุทธิปัญญาเพื่อถวายเทียนพรรษาและ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา/โรงเรียนบ้านเขาช่อง /โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ/โรงเรียนบ้า..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:25:12

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

29 ก.ค.58 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้รวบกิจกรรมทั้งสองอย่างไว้ในครั้งเดียวกันโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า  “สดุดีสุนทรภู่ ร่วมเ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน258 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:20:11

กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนา ลูกเสือไทย

กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนา ลูกเสือไทย

29 มิ.ย.59 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:15:39

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

24 มิ.ย.59 ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ชุมชน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน165 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:13:09

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

16 มิ.ย.59 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู จากนั้นได้ทำการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน225 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:08:03

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

16 มิ.ย.59 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโ%

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:03:49

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

16 มิ.ย.59 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ โดยปีการศึกษา 2559 นี้ นายภนดล ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 14:03:46

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง