ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2558  นายพิศิษฏ์  ศุภวิชญ์ธัญธร ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี /คอมพิวเตอร์ ได้นำนักเรียน 12 คน ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษานอกห้..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน747 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 16:11:45

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายเจริญ  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน724 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 14:34:36

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เนื่องในวันอาเซียน โดยแบ่งคละนักเรียน ออกเป็น 10 กลุ่ม กิจกรรมมีทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ ฐานละ 20 นาที ซึ่งน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน553 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 13:41:23

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"

วัดเขาช่องพัฒนาราม จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"  ร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนบ้านเขาช่..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน725 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 02:41:17

"กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัด "กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน663 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 02:13:48

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน  เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา

นายเจริญ  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาร่วมกับอบต.เขาสามสิบหาบ/ โรงเรียนบ้านเขาช่อง/โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ/โรงเรียนบ้านหนองหิน พร้อมด้วยคณะครูและน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน891 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 01:53:46

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสำหรับนำไปใช้สอยในช่วงจำนำพรรษา  ตามประ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน573 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-31 01:36:18

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายไพโรจน์ จงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกล่าวคำขอบคุณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ และ นายนรุตม์ ทองพิทักษ์ นักฟุตบอลสโม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน702 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-10 13:45:54

กิจกรรมทัศนศึกษาอำเภอทองผาภูมิ

กิจกรรมทัศนศึกษาอำเภอทองผาภูมิ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนที่ได้สมัครใจมาร่วมกิจกรรม จำนวน 12 ค..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน630 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-06 10:14:47

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรห่างไกลยาเสพติด ประจำปีกาศึกษา 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรห่างไกลยาเสพติด ประจำปีกาศึกษา 2558

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับโรงเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน752 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 16:00:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง