ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

19 พ.ค.59 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน348 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 13:45:53

คณะครูทุกท่าน ร่วมชมการถ่ายทอดสด ในรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

คณะครูทุกท่าน ร่วมชมการถ่ายทอดสด ในรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

15 พ.ค.59 คณะครูทุกท่าน ร่วมชมการถ่ายทอดสด ในรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-30 13:42:38

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนนำร่อง โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดรับสมัครแล้ว..ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559     ตั้งแต่วันที่ 20 – 24  มีนาคม  2559 เวลา 08:30-16:30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนนำร่อง โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดรับสมัครแล้ว..ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08:30-16:30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนนำร่อง โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดรับสมัครแล้ว..ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559     ตั้งแต่วันที่ 20 – 24  มีนาคม  2559 เ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน734 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-14 11:02:58

กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/สดุดี/เพลงปลุกใจ/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/สดุดี/เพลงปลุกใจ/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระ

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน590 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 13:32:54

กิจกรรมตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมตามรอยเท้าพ่ออยู่อย

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน1192 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 13:28:01

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคเอดส์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคเอดส์

วันที่23 พย.58 โรงเรียนได้ตัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับชื่อกิจกรรมว่า โรคเอดส์  ซึ่งได้เชิญวิทยากรพิเศษจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาช่อง มาให้ความรู้ในการอบรมค..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 13:07:31

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคไข้เลือดออก

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 23 พย.2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในกิจกรรมเรื่องโรคไข้เลือดออก โดยได้เชิญวิทยากรพิเศษ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 11:48:32

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรกของการเริ่มนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ซึ่งโรงเรียน เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน722 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-03 09:50:59

ฤดูการทำนาปลูกข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ฤดูการทำนาปลูกข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ร่วมกับชมรมรวยด้วยนาอินทรีย์ ร่วมกันปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ย์ และข้าวหอมเวสสันตระ ณ แปลงนาข้าวของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โด..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน688 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-28 09:09:00

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาขอเชิญร่วมงานโครงการปลูกข้าวอินทรีย์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาขอเชิญร่วมงานโครงการปลูกข้าวอินทรีย์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ร่วมกับชมรมรวยด้วยนาอินทรีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์คืนสู่วิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เว..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน477 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-20 15:44:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง